KIM JESTEŚMY?

KKM Souls’ Hunters jest klubem motocyklowym stosujący się do zasad zgodnych z nauką Kościoła katolickiego i może istnieć tylko pod opieką osoby duchownej, nie angażujący się politycznie, negujący rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności : Rodzina, Praca. Motocykl. Siedzibą klubu jest miasto Żory. Klub posiada prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez Zarząd Klubu.